Insikt Inspiration Inlärning

Fickformat!

Dela med andra: Facebook Twitter

33 TIPS: Service (paket 3 häften)

33 TIPS Service i fickformat! 33 TIPS Service ger dig tre olika häften med totalt 33 tips, övningar och reflektionsuppgifter. 10 TIPS… Service, Medveten kommunikation & Aktiv klagomålshantering.

10 tips... är en serie häften i fickformat som vill inspirera dig och få dig att reflektera. För att utveckla dig själv, din service, ditt ledarskap och den verksamhet du företräder.

Du hittar teman som bl a service, medveten kommunikation, aktiv klagomålshantering, coacha dig själv, mål och motivation, framgångsrikt ledarskap och tidsplanering. 16 sidor med inspiration och reflektion. Och varje häfte har 11 tips. Det elfte är "det lilla extra"...

Författare: Kenth Åkerman Utgivningsår: 2010 ISBN: 978-91-86439-12-5

© RB Publishing 2010, Webmaster: Anders Hansson, webdesign: anderdog
RB Publishing
Petter Emils Gård
S-434 98 Kungsbacka
Telefon: 0300-308 70